Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2013

sofaraway
08:13
A my, czy możemy naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi, jeżeli sami pomocy potrzebujemy, jeżeli cierpimy? Przecież tym, czym jesteśmy wewnątrz, tym jesteśmy na zewnątrz, i jeżeli jesteśmy wewnątrz jedną krwawą raną, jedną wielką gulą cierpienia, to przecież wszystko, co dajemy drugiemu człowiekowi, jest tym cierpieniem napiętnowane naznaczone zarażone. Trzeba by być jak Słońce samym światłem, samym blaskiem, samym ciepłem, samym dobrem, samą miłością, żeby móc komukolwiek pomóc. Prawdziwie pomóc, nie tak, jak pomagamy: niezdarnie marnie ślamazarnie chwilowo ułamkowo ułomnie znikomo bezowocnie. Czy można być Słońcem?
— Edward Stachura "Się" (Nocne popołudnie)
sofaraway
08:10
O młodości: 
W tym wieku może się wielu rzeczy nie rozumie, za to czuje się głębiej, niżby się rozumiało. 
— wiesław myśliwski
Reposted fromjustblog justblog viapeasorela peasorela
08:09
…najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić – nieraz na zawsze.
Robotnicy, Marek Hłasko
sofaraway
08:09
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapeasorela peasorela
sofaraway
08:08
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viapeasorela peasorela
sofaraway
08:08
„ Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromuhuhu uhuhu viapeasorela peasorela
sofaraway
08:08
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viapeasorela peasorela

September 01 2013

16:32
sofaraway
16:31
8322 257f 500
16:30
sofaraway
13:44
Play fullscreen
I hate the beach,but I stand in california with my toes in the sand.
sofaraway
13:15
0985 bcac
Reposted byextraordinary-93ireneadler
sofaraway
12:59
Poczucie. Dobrze. Było. Źle. Jest.
sofaraway
09:26
2831 d134 500
Reposted bywazyc60kg wazyc60kg
sofaraway
09:25
2826 da5b
Reposted bySmoothLikeBrandywazyc60kgautunno
sofaraway
09:24
2823 f3e7
Reposted bypatynaSeventeenRedpochejooo
sofaraway
09:23
2818 54bd
sofaraway
09:22
8420 e690
Reposted fromcaraseen caraseen viaTangledUp TangledUp
sofaraway
09:22
Reposted frommesoup mesoup viaTangledUp TangledUp
sofaraway
09:22
Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość - tak, lecz nie przyjaźń. 
Reposted fromMonikanow29 Monikanow29 viaTangledUp TangledUp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl